ร้านรับซื้อเครื่องประดับเพชร & นาฬิกามือ 2
โทร 082-223-4185
  • th

มาตรฐานในการรับซื้อเพชร


มาตรฐานในการรับซื้อเพชร


มาตรฐานในการรับซื้อเพชร
 

 

ไม่ว่าจะเป็นการเลือกซื้อสิ่งใดก็ตามจะต้องมีการพิจารณาและเปรียบเทียบสิ่งของนั้นให้ดีเป็นที่สุด ต้องดูองค์ประกอบหลายๆอย่าง เช่น การเลือกซื้อเสื้อผ้าจะต้องพิจารณาจากความจำเป็น เป็นอันดับแรก ลำดับต่อไปคือชนิดของผ้า เนื้อผ้า ที่ต้องการ เหมาะกับสภาพอากาศหรือไม่ หรือเป็นชุดลักษณะใด เหมาะที่จะใส่ไปงานอะไร ใส่อยู่บ้านหรือใส่ไปทำงาน หรือใส่ไปเที่ยว หลักการเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นมาตรฐานในการเลือกซื้อเสื้อผ้า ที่เราในฐานะที่เป็นผู้บริโภคจะต้องพิจารณาให้ดีและถี่ถ้วนที่สุด

 

มาตรฐานในการรับซื้อเพชรก็เช่นกัน ต้องมีการพิจาณาให้ดีที่สุด คือ จะต้องมีการกำหนดเกณฑ์ในการรับซื้อเพชร เช่น การดูน้ำหนักของเพชร ว่ามีน้ำหนักได้มาตรฐานหรือไม่ ซึ่งปัจจุบันนี้ เพชร 1 กะรัตนั้นจะอยู่ที่ราคา ประมาณ 750,000 บาท  (ประมาณคร่าวๆ ) และต้องเป็นเพชรเกรดดี ถึงจะได้ราคานี้ การรับซื้อเพชรที่มีน้ำหนักน้อยกว่ามาตรฐานนี้ก็จะมีราคาที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งยิ่งน้ำหนักน้อยเท่าไหร่ ราคาก็จะน้อยลงไปด้วยมาตรฐานต่อไปคือสี ของเพชร ซึ่งเพชรที่ดีนั้นแน่นอนจะต้องมีสีที่เป็นธรรมชาติมากที่สุด จะต้องเป็นสีขาวใส ซึ่งก็เป็นสีของเพชรที่ได้รับความนิยมมากที่สุด การรับซื้อเพชร ก็เช่นกันจะต้องดูจากสีที่เป็นธรรมชาติมากที่สุด มาตรฐานต่อไปคือดูความบริสุทธิ์ของเพชร เพชรที่ดีจะต้องเป็นเพชรที่บริสุทธิ์ไร้มลทินปราศจากรอยตำหนิ จะต้องเป็นเพชรที่สะอาดไม่มีรอยขีดข่วนหรือรอยแตกร้าว

 

จึงจะทำให้การรับซื้อเพชรได้ราคาดี ต่อไปคือ การเจียระไน ถือว่าเป็นมาตรฐานในการรับซื้อเพชรที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง เพราะการเจียระไนนี้ จะทำให้ตัวเพชรนั้น มีได้หลากหลายรูปแบบ รวมถึงรูปแบบของเพชร ขนาด ความลึก ความกว้าง จะต้องเป็นเหลี่ยมที่มีความสมดุลมากที่สุด แต่เพชรที่ผ่านการเจียระไนนั้นก็มีให้เลือกหลายแบบ แต่รูปแบบของเพชรที่เป็นที่นิยมและการรับซื้อเพชรสูงที่สุดก็คงจะเป็นเพชรที่เป็นทรงกลม เพราะดูจะมีค่ามากกว่ารูปแบบอื่นมากที่สุด

 

ทั้งหมดนี้ก็คือมาตรฐานในการรับซื้อเพชรซึ่งบางคนก็อาจจะมีเหตุผลอย่างอื่นเข้ามาร่วมในการตัดสินใจด้วย อาจจะสอบถามจากผู้ที่มีความรู้หรือสอบถามข้อมูลจากคนในครอบครัว ซึ่งก็เป็นเรื่องดี เพราะถือว่าเป็นการปรึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของแต่ละคน ก็จะทำให้ได้เพชรที่มีน้ำงามและมีความเหมาะสมกับเรามากที่สุด